Chomguard Konwój

Program Chomguard Konwój (CGK) jest specjalistyczną aplikacją służącą do obsługi, ewidencjonowania i planowania konwojów oraz autoryzacji osób ochraniających i przyjmujących transport (pieniędzy, wartościowych dokumentów, specjalnych przesyłek itp.).

 

CGK wykorzystywany jest przez banki, straż graniczną, wojsko, policję, straż miejską, pocztę i inne instytucje, gdzie autoryzacja i stała kontrola konwojowanych przesyłek ma duże znaczenie z punktu widzenia ochrony dóbr materialnych lub tajemnicy państwowej.

 

Chomguard Konwój umożliwia planowanie konwojów, operator wpisuje harmonogram (kalendarz) konwojów, który autoryzuje za pomocą wpisania swojego hasła (hasło operatora zmiany) oraz dodatkową autoryzacją za pomocą karty dostępowej lub czytnika biometrycznego.  Dzięki temu inny operator (np. na drugiej zmianie) jest pewien, że planowany konwój autoryzował uprawniony operator.

 

Program współpracuje z czytnikami zbliżeniowym, biometrycznymi oraz adresowalnymi pilotami wizualizując operatorowi systemu stany bram, śluz (pod względem otwarcia/zamkniecie itp.).

 

Każdy konwojent i operator ma obowiązek zweryfikować swoją tożsamość i uprawnienia do autoryzacji czynności, którą wykonuje w ramach dostarczenia lub odbioru przesyłki. System przechowuje w pamięci (urządzeń sterujących i oprogramowania) uprawnienia poszczególnych strażników (konwojentów, operatorów itp..) niezbędne do autoryzacji w systemie, uwzględniając poziom uprawnień jaki został mu przydzielony. Podstawowym elementem weryfikacji użytkownika systemu chomguard konwój, jest karta zbliżeniowa o numerze przyporządkowanym tylko jednej osobie. Należy pamiętać, że weryfikacja tożsamości przy użyciu samej karty, w obiektach w których wymagany jest wysoki poziom bezpieczeństwa nie jest wystarczająca (kradzież, przywłaszczenie, nieuprawnione użytkowanie itp). Najlepiej więc, stosować weryfikację za pomocą karty w powiązaniu z biometrią. Program współpracuje z czytnikiem geometrii dłoni, który stanowi podniesienie poziomu bezpieczeństwa weryfikacji i autoryzacji tożsamości. Pracownik konwoju ma obowiązek autoryzacji swojej tożsamości poprzez zbliżenie karty do czytnika (lub wpisanie PIN kodu) a następnie umieszczenie dłoni na specjalnym czytniku, który odpowiada za skanowanie. Po weryfikacji czytnik przesyła informację do programu o przyjęciu lub odrzuceniu autoryzacji. Jeżeli autoryzacje jest pozytywna pracownik konwoju może wejść na teren obiektu a procedura obsługi konwoju dalej realizowana.

 

Zastosowanie systemu:

 • obsługa skanera geometrii dłoni i odcisków palców,
 • obsługa czytnika zbliżeniowego,
 • obsluga pilotów adresowalnych,
 • funkcje kontroli dostępu,
 • wizualizacja stanu bram, śluz, drzwi,
 • wielopoziomowa autoryzacja,
 • praca w sieci LAN, WAN, Ethernet,
 • atomatyczna archiwizacja danych,
 • tworzenie raportów.

 

Korzyści:

 • planowanie konwojów,
 • identyfikacja konwojentów,
 • identyfikacja operatorów,
 • funkcje alarmowe,
 • zdalne kierowanie konwojami.

TOP Class

-> -> -> Globalna korporacja z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, zatrudnia ponad 2000 pracowników i obsługuje klientów w ponad 100 krajach. HID jest częścią grupy ASSA ABLOY. Linia produktów kontroli dostępu firmy HID to pełen pakiet czytników, kontrolerów i kart wspierających takie technologie jak: iCLASS, SmartID, HID Prox, Indala Prox; działających na częstotliwościach 13.56MHz oraz 125kHz. Każdy produkt HID jest zbudowany w oparciu o otwartą architekturę. HID jako pierwszy wprowadził na rynek sieciową kontrolę dostępu EDGE. -> -> -> The largest manufacturer of contactless access control readers and cards for the security industry, HID Global has shipped over 250 million credentials to customers worldwide. For more information on HID, visit www.hidglobal.com. HID Global is an ASSA ABLOY Group company

Translate