Chomguard Goście

Program Chomguard Goście (CGG) jest aplikacją przeznaczoną do kontroli obecności osób (gości) przebywających czasowo na terenie przedsiębiorstwa. Program współpracuje z systemem rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu na tej samej bazie danych. CGG jest przeznaczony do pracy na portierniach i biurach przepustek. Program jest łatwy o bsłudze - korzysta się z niego w sposób intuicyjny.

 

Program pozwala na rejestracje gości w systemie i wydawanie im elektronicznej karty tymczasowej w celu poruszania się po obiekcie. Osoba przychodząca do przedsiębiorstwa zostaje zarejestrowana na portiemi (biurze przepustek). Odbywa się to poprzez wpisanie danych personalnych gościa oraz informacji: do kogo gość przyszedł. Portier ustala czas ważności karty „gość” lub wpisuje „ścieżkę przejścia” dostępną automatycznie z aplikacji. Program pozwala w sposób graficzny ustalić miejsca, w których porusza się gość po obiekcie, jak również w sytuacji wyjątkowej automatycznie zablokować wybrane przejścia w celu jego zatrzymania.

 

Program umożliwia wygenerowanie raportów informujących o wszystkich zdarzeniach wynikających z poruszania się gościa na terenie obiektu. Aplikacja posiada generator raportów.

Program Goście może być również integralną częścią innych aplikacji wchodzących w skład programów Chomguard np. do kontroli dostępu lub rejestracji czasu pracy. W takiej sytuacji zagwarantowana jest pełna zgodność baz danych.

 

Funkcjonalność:

 • ścisła ewidencja gości,
 • kontrola poruszania się gościa po obiekcie,
 • wizualizacja graficzna,
 • informacja do kogo dany gość przyszedł,
 • pełne raportowanie dostępne z generatora raportów,
 • możliwość drukowania spersonalizowanych przepustek gościa,
 • współpraca z  kamerami IP i USB
 • współpraca z czytnikami zbliżeniowymi, skanerami dokumentów, czytnikami biometrycznymi.

 

Korzyści:

 • uszczelnienie przedsiębiorstwa,
 • odpowiedzialność pracownika za gościa,
 • informacje o stanie osób (gości) na terenie obiektu,
 • współpraca z rcp i kd,
 • informacje do analiz.

TOP Class

-> -> -> Globalna korporacja z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, zatrudnia ponad 2000 pracowników i obsługuje klientów w ponad 100 krajach. HID jest częścią grupy ASSA ABLOY. Linia produktów kontroli dostępu firmy HID to pełen pakiet czytników, kontrolerów i kart wspierających takie technologie jak: iCLASS, SmartID, HID Prox, Indala Prox; działających na częstotliwościach 13.56MHz oraz 125kHz. Każdy produkt HID jest zbudowany w oparciu o otwartą architekturę. HID jako pierwszy wprowadził na rynek sieciową kontrolę dostępu EDGE. -> -> -> The largest manufacturer of contactless access control readers and cards for the security industry, HID Global has shipped over 250 million credentials to customers worldwide. For more information on HID, visit www.hidglobal.com. HID Global is an ASSA ABLOY Group company

Translate